Kuizi Fizika - pjesa e gjashtë - Play this Free Online Education Game which is a English quiz game, Kuize dhe lojra shqip game, Kuize nga Fizika game, Kuize shqip game, Kuize te ndryshme nga Fizika game, Kuizi Fizika game, Kuizi fizika pjesa e pare game, Kuizi fizik and all free games on Pulado
  Snipe The Spider A Free Online Game
Ultimate Ninja Asoult A Free Online Game
Ultimate Ninja Asoult
Zombie Incumbents A Free Online Game
Zombie Incumbents
Attack of the Dead:2012 A Free Online Game
Attack of the Dead:2012
Battle over Paris A Free Online Game
Battle over Paris
War of the Sky 2 A Free Online Game
War of the Sky 2
Axiology VII Gold A Free Online Game
Axiology VII Gold

Join Pulado For Free

When you join Pulado you
receive the following benefits:

  • You must be a member
    (it's free) to play games.
  • Save your high scores
  • Create Pulado Games
  • Receive awards
  • Publish your own games
  • Save & rate your favorite games
  • Signing up is free!
  • Less ads!


Already a member? Log in!

Play Kuizi Fizika - pjesa e gjashtë

Plays: 453  Rating:  Bookmark:

Game Instructions

Category: Education
Description: Ky është një kuiz nga Fizika.Në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth Fizikës .Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë. Kjo është pjesa e gjashtë e këtij kuizi. This is a quiz from Fizika.Në this quiz are different questions for and about Physics. Quiz contains 10 questions with 4 options or where only one answer is correct. This is the sixth part of this quiz.
Instructions:
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Games Like This: Kuizi Fizika - pjesa e gjashtë a Free Online Game
Embed Code:

Tips: Graphics should be centered at 0x0 and the front of the graphic should point right.